Správa objednávek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Správa objednávek

Navigace:  Vyzvednisi.cz > Jsem prodejce >

Aby bylo možné z webu vyzvednisi.cz zpracovávat objednávky, je nutné do vašeho chytrého zařízení nebo pokladny Dotykačka nainstalovat stejnojmennou aplikaci pro prodejce. V této aplikaci se pak jednotlivé objednávky zobrazují a můžete s nimi dále pracovat. Aplikace je dostupná pro zařízení se systémem Android.

Týdenní a měsíční přehled o objednávkách pak najdete ve správě provozovny na záložce PŘEHLED.

 

 

Jak pracovat s aplikací vyzvednisi.cz pro prodejce?

Krok 1. Instalace aplikace a spárování s vaší provozovnou

1_icon

Jakmile vytvoříte a uložíte první nabídku, zobrazí se dialog s upozorněním na instalaci aplikace vyzvednisi.cz. Aplikaci nainstalujte z obchodu Google Play. Pokud však máte Dotykačku, aplikaci nainstalujte do pokladny prostřednictvím Dotykačka Marketplace. Jestliže do pole 01 zadáte telefonní číslo a odešlete tlačítkem clip0557, ozveme se vám v pracovní dny cca. do 60 minut a s instalací či spárováním aplikace pomůžeme.

Alternativní cestou je stažení APK souboru přímo do zařízení a jeho instalace. Je však nutné povolit instalaci z neznámých zdrojů v nastavení systému Android nebo instalaci neznámých aplikací v prohlížeči, kterým soubor APK stahujete. Před instalací se objeví informační dialog, ze kterého přejdete do NASTAVENÍ a instalaci v zařízení povolíte.

clip0034

 

2_icon

Spusťte aplikaci vyzvednisi.cz a naskenujte zobrazený QR kód nebo ručně vložte aktivační kód. Tím spárujete aplikaci s vaší provozovnou. Aplikaci lze spárovat vždy s jednou provozovnou. V případě několika provozoven, je nutné používat aplikaci na samostatných zařízeních.

Aktivaci (spárování) lze provést i později. Aktivační kód najdete v detailu provozovny na záložce OBECNÉ po kliknutí na ZOBRAZIT AKTIVAČNÍ KÓD.

clip0006

 

3_icon

Po vložení aktivačního kódu nebo naskenování QR kódu, se v aplikaci začnou zobrazovat vytvořené objednávky. Na každou novou objednávku budete upozorněni. V případě, že je v zařízení nainstalována pokladní aplikace Dotykačka, můžete upravit propisování objednávek do pokladny.

clip0035clip0007

nahoru

Krok 2. Odbavení objednávek

1_icon

Jakmile zákazník na webu vyzvednisi.cz vytvoří a odešle objednávku, objeví se v aplikaci jako nová objednávka. Novou objednávku můžete tlačítky clip0021 či clip0020. V případě zamítnuté objednávky je pak nutné uvést důvod zamítnutí. Změna stavu nové objednávky je automaticky poslána zákazníkovi na e-mail, který uvedl v objednávce. Obdrží tedy i důvod zamítnutí. Pokud byla objednávka již zaplacena online, bude modře podbarvena.

2_icon

Potvrzená objednávka se dále zobrazí na záložce Potvrzené. V tomto stavu lze objednávku označit jako připravenou či ji zrušit. Připravenou objednávku po vyzvednutí či předání k rozvozu uzavřete, a přesune se na záložku Uzavřené. Ke zrušené objednávce je opět nutné přidat důvod, který odchází zákazníkovi.

Ťuknutím na ikonku 01 lze nahlásit neposlušného zákazníka. Tj. takového zákazníka, který vás například zahlcuje nesmyslnými objednávkami apod.

clip0008

 

3_icon

Všechny přijaté objednávky se po odbavení či zrušení přesunou na záložku Uzavřené. Zde je lze filtrovat dle stavu pomocí tlačítek v záhlaví.

 

uziv_tip_icon

Při spuštěné aplikaci pro prodejce bude váš podnik na stránkách označen žlutým podbarvením. Bude se také prioritizovat na veřejné části webu při hledání zákazníky, nebo při zobrazení provozoven. To vše samozřejmě v rámci vaší otevírací doby pro vyzvednutí a rozvoz.

clip0046

 

Odbavení objednávek při platbě kartou / online

Nově přijatá objednávka

Novou objednávku hrazenou platební kartou - online lze potvrdit nebo zrušit. Okamžitě po zaplacení zákazníkem dojde k rezervaci jeho finančních prostředků. Získáte tím garanci, že zákazník na má na kartě dostatečnou výši pro zaplacení objednávky. Zákazník vidí v tomto okamžiku ve svém bankovnictví transakci jako čekající nebo rezervovanou.

Pokud objednávku potvrdíte, označí se jako potvrzená a po její přípravě ji označíte jako připravenou k vyzvednutí, viz Možnosti a stavy objednávek v aplikaci níže. Jestliže objednávku v tomto okamžiku zamítnete, dojde k ukončení rezervace platby zákazníka a peníze mu nebudou odečteny. Zamítnutí objednávky by však mělo nastat jen skutečně v odůvodněných případech, např. při překročení kapacity, kdy již nejste schopni objednávku v daném čase připravit.

Potvrzená objednávka

I po počátečním potvrzení máte možnost objednávku zrušit. Opět by k tomu měly být jasné důvody, které je vždy nutné sdělit také zákazníkovi.

Při potvrzení objednávky dochází k finálnímu zaúčtování online platby a finanční prostředky jsou odečteny z platební karty zákazníka. Naopak při zrušení objednávky je zákazníkovi vrácena plná částka a dochází tedy k refundaci.

dulezite_sdeleni_vyzvednisi

Postup pro objednávky zaplacené online je nutné kvůli správnému zaúčtování online plateb a evidenci tržeb ze strany obchodníka řádně dokončit. Jestliže byla objednávka realizována a zákazníkem vyzvednuta nebo předána kurýrovi, je nutné ji také správně označit v aplikaci pro správu objednávek a uzavřít. Taková objednávky musí tedy vždy končit ve stavu Uzavřená.

 

Automatické e-mailové zprávy

Jakmile zákazník odešle objednávku, dostává automatickou zprávu o jejím vytvoření, a další ve chvíli, kdy je objednávka potvrzená. Dále systém odesílá zákazníkovi informaci v případě zamítnuté / zrušené objednávky, kdy je vždy nutné uvést důvod zrušení. Chování a možnosti objednávek v aplikaci ukazuje následující tabulka.

Možnosti a stavy objednávek v aplikaci
 

Objednávky k vyzvednutí

Záložka v aplikaci

Možnosti

Stav objednávky

E-mail zákazníkovi

Nové

POTVRDIT

Nová

ano

 

ZAMÍTNOUT

Zamítnutá

ano + důvod

Potvrzené

VYZVEDNUTO

Potvrzená

ano

 

PŘIPRAVENO

Připravená k vyzvednutí

ano

 

ZRUŠIT

Zrušená

ano + důvod

Uzavřené

---

Hotová / Zamítnutá / Zrušená

ne

 

Objednávky k rozvozu

Záložka v aplikaci

Možnosti

Stav objednávky

E-mail zákazníkovi

Nové

POTVRDIT

Nová

ano

 

ZAMÍTNOUT

Zamítnutá

ano + důvod

Potvrzené

PŘIPRAVENO PRO KURÝRA

Potvrzená

ne

 

VYZVEDNUTO KURÝREM

Připravená na donášku

ano

 

DORUČENO

Probíhá doručení

ne

 

ZRUŠIT

Zrušená

ano + důvod

Uzavřené

---

Hotová / Zamítnutá / Zrušená

ne

nahoru


 

Nastavení aplikace

Do nastavení se dostanete ťuknutím na ikonku 01 a zvolením volby Nastavení.

clip0009

 

Zobrazovat ceny jednotlivých položek

Mimo celkové ceny se v objednávkách bude zobrazovat také cena u každé položky.

Notifikovat o nových objednávkách

Na novou objednávku budete upozorněni zprávou na obrazovce.

dulezite_sdeleni_vyzvednisi

Vyzvednisi.cz pravidelně kontroluje, zdali máte spuštěnou aplikaci a zapnuté upozornění na nové objednávky. Pokud nikoliv, zobrazí se na webu v nabídce vaší provozovny zákazníkům toto upozornění:

clip0027

 

Připojit zprávu k potvrzení objednávky

Jestliže chcete po potvrzení objednávky v aplikaci poslat vlastní zprávu zákazníkům, aktivujte tuto volbu a do pole zadejte text zprávy. Tento text bude jako zpráva od prodejce součástí automatického e-mailu při potvrzení objednávky. Jakmile objednávku potvrdíte, bude v aplikaci zobrazen dialog se zprávou pro zákazníka a text zprávy bude předvyplněný. Můžete ho tedy vždy před odesláním ještě dodatečně upravit.

clip0053

 

Posílat objednávky do Dotykačky*

Pokud je tato volba aktivní, budou nové objednávky přenášeny do pokladní aplikace Dotykačka. Ťuknutím na volbu OTEVŘÍT NASTAVENÍ* můžete určit chování objednávek v Dotykačce. Objednávky lze rovnou uzavřít a označit jako zaplacené, nebo může být vytvořen otevřený účet. Ten, po odbavení objednávky, uzavřete a zaplatíte ručně. Další volbou je potom uplatňovaná sazba DPH pro všechny objednávky. Nabízené sazby DPH vycházejí z Nastavení zdanění v nastavení aplikace Dotykačka.

V případě aktivní volby VYSTAVIT A ZAPLATIT* (kdy je účet v Dotykačce automaticky uzavřen a zaplacen), lze dále zvolit automatické poslání účtenky na e-mail zákazníka a deaktivovat její tisk. Volbu VYSTAVIT A ZAPLATIT doporučujeme používat, pokud máte aktivní online platby. Do Dotykačky se tak přenese i informace o tom, že účet již byl zaplaceno online.

* Tyto volby jsou k dispozici jen v případě, pokud je v zařízení nainstalovaná pokladní aplikace Dotykačka.

nahoru


 

Pokud používáte pokladní systém Dotykačka

Každá objednávka označená jako Potvrzená se v Dotykačce zároveň objeví jako nový otevřený účet a může být též vytisknuta. Jakmile zákazník dorazí či objednávku předáte k doručení, zobrazte si v Dotykačce související otevřený účet a proveďte jeho zaplacení. Uzavřené a zaplacené účty najdete v Historii. Další možností je přenesené objednávky (účty) automaticky uzavírat a označit jako zaplacené. V tomto případě nemusíte účtenku tisknout, bude automaticky poslána na zákazníkův e-mail, viz nastavení výše.

Informace o zákazníkovi z objednávky se také přenesou do Dotykačky a automaticky se vytvoří nový zákaznický účet. Jakákoliv další objednávka se přiřadí k tomuto zákazníkovi.

 

dulezite_sdeleni_vyzvednisi

Pokud máte aktivní online platby a používáte Dotykačku, doporučujeme objednávky rovnou uzavírat a označovat jako zaplacené. Do poznámky k platbě se tak automaticky přenese i platební metoda, kterou byla objednávka zaplacena, tedy online platba. V otevřených účtech tuto informaci nenajdete, a je tedy nutné je uzavírat s ručním výběrem správné platební metody, což je platba kartou.

uziv_tip_icon

Standardně se objednávky do Dotykačky přenášejí jako otevřené účty s 21% sazbou DPH. Toto chování změníte buď ťuknutím na ANO v dialogu Chcete zkontrolovat nastavení propisování?, který se zobrazí po správném zadání aktivačního kódu, nebo později v nastavení aplikace vyzvednisi.cz.

nahoru