Úplné ověření

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

Úplné ověření

Navigace:  Vyzvednisi.cz > Jsem prodejce > Online platby >

Níže je popsána druhá část procesu aktivace online plateb, kdy po jeho dokončení nebudou online platby limitovány celkovou výší 30.000 Kč. Aby bylo možné toto tzv. úplné ověření provést, je nutné nejprve projít Žádostí o schválení a zapnout online platby, což je první část procesu aktivace online plateb.

Postup pro úplné ověření se mírně liší pro právnickou a fyzickou osobu. U právnické osoby je nutné po ověření kontaktních údajů, naskenování dokladu a snímku tváře dle postupu níže, ještě poskytnout souhlas, že právnická osoba provádějící úplné ověření také provedla první část procesu (Žádost o schválení) a podepsala vygenerovanou smlouvu nebo alespoň patří mezi statutáře, kteří tuto smlouvu pro aktivaci online plateb podepsali. Souhlas je realizován formou dodatku ke smlouvě, který je elektronicky podepsán pomocí SMS kódu. V tomto případě tedy nemusí dojít k okamžitému povolení online plateb bez limitu, jelikož se může provést ještě manuální kontrola na straně poskytovatele plateb.

Nutnost úplného ověření je dána zákonem.

 

Jak provést úplné ověření?

Pro zahájení níže uvedeného postupu je nutné nejprve projít první část a zapnout online platby. Jakmile máte online platby aktivní do celkového limitu 30.000 Kč, lze provést úplné ověření dle postupu níže a tento limit odstranit.

-1. krok: Ověření kontaktních údajů

-2. krok: Naskenování osobního dokladu a snímek tváře

nahoru